W karate do urazów ?treningowych? (w odróżnieniu od występujących podczas zawodów sportowych) dochodzi najczęściej podczas rozgrzewek, walk z cieniem i ćwiczeń formalnych;intensywnych ćwiczeń kształtujących gibkość wykonywanych z partnerem;uderzeń w przyrządy do ćwiczeń i rozbijając przedmioty (np. podczas egzaminów technicznych);różnego rodzaju walk (od zaaranżowanych do wolnych).Rozpatrując urazowość w karate, należy także uwzględniać odmianę (styl). Innego charakteru urazy będą występowały w odmianach bez rywalizacji sportowej (np. zendo karate, shotokan karate), odmienne w bezkontaktowym stylu shotokan, jeszcze inne w pełnokontaktowym kyokushin. Bez względu na styl, poziom zaawansowania ćwiczących odgrywa znaczną rolę w etiologii urazów. U zawodników z dużym stażem treningowym doznanie urazu wiąże się głównie z walkami lub podczas rozbijania przedmiotów. Zagrożenie wypadkowe wzrasta 4?10-krotnie podczas zgrupowań sportowych i zawodów.W karate kyokushin najwięcej urazów stanowiły stłuczenia, oraz złamania. Jednak wpływ na liczbę urazów miał kraj pochodzenia badanych, oraz prawdopodobnie poziom wy-szkolenia (wyższy u Japończyków).