NAJLEPSZY PORTAL O SZTUKACH WALKI W POLSCE
Jeśli reklama to tylko w Media Grafics

Urazy oczu w sportach walki

Bardzo niebezpieczny rodzaj kontuzji powodowany najczęściej włożeniem palca partnera/przeciwnika w oko. Nawet lekkie draśnięcie gałki ocznej powoduje łzawienie i problemy z przejrzystym widzeniem. Mocniejsze podrażnienia potrafią spowodować odklejenie siatkówki oka, a w ekstremalnych sytuacjach trwałe uszkodzenie lub utratę wzroku. Dlatego bardzo istotne jest hamowanie zapędów zawodników, którzy kierują wyprostowaną dłoń palcami w stronę twarzy rywala. Skutki takiego bezprecedensowego ataku są różne i zależą od rodzaju i ciężkości urazu. Charakterystyczne, iż ciężkość urazu jest odwrotnie proporcjonalna do występującego przy nim bólu. Nawet drobne i z reguły szybko gojące się uszkodzenia nabłonka rogówki  powodują silny ból. Z kolei poważne urazy, np. związane z penetracją i perforacją gałki ocznej, mogą wywoływać łagodniejsze objawy bólowe, ale stanowią zagrożenie dla integralności gałki ocznej i mogą prowadzić do całkowitej utraty widzenia. 

Częstym objawem poważnych urazów po walce są krwotoki zarówno podspojówkowe, jak i do komory przedniej i ciała szklistego. Może też dochodzić do wypadnięcia tkanek (zwłaszcza tęczówki i ciała szklistego, ale także soczewki i siatkówki) na zewnątrz gałki ocznej. Objawem urazu otwartego często jest niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale po zasklepieniu rany ciśnienie może się podwyższyć i prowadzić nawet do jaskry wtórnej. 
Możliwymi następstwami poważnych urazów gałki ocznej są: zmętnienia i zniekształcenia rogówki, zaćma urazowa , jaskra wtórna, krwotoki do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki lub witreoretinopatia proliferacyjna. Ta ostatnia jest jednym z najpoważniejszych powikłań.
Po przerwanej walce  lekarz dokonuje oględzin oka, a następnie gdy walka nie może być kontynuowana już w szpitalu  dokonuje badania w lampie szczelinowej. Ważna jest również ocena ostrości wzroku oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy poważnych urazach koniecznie należy wykonać badania dodatkowe, zwłaszcza obrazowanie gałki ocznej. 
W Stanach Zjednoczonych zmienione zasady Unified Rules oraz działania organizacji Bellator (poprawiony model rękawic utrudniający włożenie palca w oko) to przykłady działań zapobiegających tego typu kontuzjom.
 
 
 
AI Chatbot Avatar