Technika Aikido

echnika jest środkiem do osiągnięcia maksymalnego efektu przy minimalnym nakładzie. Zwykle wykorzystuje się do tego siłę przeciwnika, którą kieruje się przeciw niemu. Kiedy przeciwnik naciska, Aikidoka porusza się w kierunku ataku, i przy pomocy odpowiedniej techniki kontroluje go. Wygrana nie jest tutaj wynikiem porównywania siły, ale następstwem wykorzystania siły przeciwnika.
 
Sekret Aikido polegający na wykorzystaniu siły fizycznej przeciwnika leży w zasadzie ruchu marui /okrężnego/. Prawie żaden ruch Aikido nie jest wykonywany po linii prostej, gdyż stopy, tułów i ręce zawsze opisują łuk. Ruch okrężny umożliwia Aikidoce dodanie własnej siły i ciężaru ciała do pchnięcia lub pociągnięcia przeciwnika. Jeśli ruch odbywa się po linii prostej, to aby zmienić jego kierunek należy na chwilę zatrzymać się. Jednak, gdy ruch wykonywany jest w sposób okrężny to nie ma konieczności jego przerywania . Owa okrężność /sferyczność/ jest charakterystyczna dla wszystkich obronnych strategii Aikido.
 
Ponieważ Aikido może być ćwiczone w łagodny sposób, wiek i płeć adeptów tej sztuki nie mają większego znaczenia. Aikido daje zaspokojenie potrzeb aktywności ruchowej, oraz wynikające z tego zadowolenie i satysfakcję. Aikido pomaga w krystalizowaniu własnej osobowości, wykształca umiejętność samodzielnego podejmowania szybkich i słusznych decyzji. Kształci skomplikowaną koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni i czasie, rozwija też pamięć i wyobraźnię.
 
 
 
 

Co daje piłeczka bokserska?

Piłka refleksowa na głowę do doskonały przyrząd do treningu refleksu, celności i wyczucia dystansu podczas zadawania ciosów bokserskich. Dzięki regularnym ćwiczeniom na piłce bokserskiej wypracujesz

Czytaj więcej »