Częstość i przyczyny urazów  w judo

Judo zaliczane jest do względnie bezpiecznych dyscyplin sportu, ale o zwiększonym ryzyku urazowości. Tak odmienne opinie wynikają z różnej metodyki badania zawodników. Opracowując podstawy judo, wyeliminowano niebezpieczne rzuty i chwyty oraz uderzenia, które występowały w jujutsu, co miało podnieść bezpieczeństwo ćwiczących. W judo program szkolenia obejmuje także umiejętności przywracania przytomności i udzielania doraźnej pomocy przedlekarskiej. Po […]