System KAPAP – ,,walkę twarzą w twarz”

KAPAP to skrót od słów Krav Panim el Panim, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „walkę twarzą w twarz”. Jest to oryginalny system walki wręcz i samoobrony, stosowany i udoskonalany przez żydowskie jednostki ruchu oporu w czasie II wojny światowej. System KAPAP został opracowany w latach 30. XX wieku, jako część szkolenia przygotowawczego dla żydowskich osadników […]