Trochę o szpagacie!

Czy ktoś kto potrafi wykonać szpagat może z łatwością kopać wysoko? Niekoniecznie. W ruchach statycznych(szpagat) mięśnie i, co ważniejsze układ nerwowy, pracują inaczej niż w ruchach dynamicznych(kopnięcie), inne jest obciążenie mięśnia i ustawienie ciała. Osoba nie praktykująca ruchów dynamicznych, pomimo dużej rozwartości nie będzie umiała od razu kopać bardzo wysoko. Czy duża elastyczność zapobiega naderwaniom mięśnia: Częściowo. […]