Testy i badanie wytrzymałości mięśni posturalnych

Zgodnie z definicją wytrzymałość jest zdolnością do kontynuowania pracy o określonej intensywności bez obniżenia efektywności działań. Istnieją różne testy sprawdzające tę cechę motoryczną u mięśni stabilizujących ciało. Test Slump Test Slump wykorzystuje połączone ruchy tułowia i kończyny dolnej. Zaleca się go w celu wykrycia niesprzyjającego napięcia układu nerwowego. Pozycją wyjściową jest siad na krześle lub […]

Testy na wydolność

  W gronie najbardziej popularnych testów na wydolność znajduje się:test Ruffiera(próba Ruffiera)test Coopera,próba harwardzka.Testy te możemy samodzielnie przeprowadzić w warunkach domowych. O ich wiarygodności stanowi fakt, że zostały sprawdzone naukowo.Test RuffieraTa próba wysiłkowa należy do grupy tak zwanych step-testów, które z powodzeniem możemy przeprowadzić samodzielnie w domu. Przed przystąpieniem do niej musimy zmierzyć tętno spoczynkowe […]