Testy i badanie wytrzymałości mięśni posturalnych

Zgodnie z definicją wytrzymałość jest zdolnością do kontynuowania pracy o określonej intensywności bez obniżenia efektywności działań. Istnieją różne testy sprawdzające tę cechę motoryczną u mięśni stabilizujących ciało. Test Slump Test Slump wykorzystuje połączone ruchy tułowia i kończyny dolnej. Zaleca się go w celu wykrycia niesprzyjającego napięcia układu nerwowego. Pozycją wyjściową jest siad na krześle lub […]