Naruszenie nietykalności cielesnej – co warto wiedzieć?

Naruszenie nietykalności cielesnej stanowi przestępstwo opisane w art. 217 Kodeksu karnego. Według tego przepisu, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jakie zachowanie można uznać za naruszenie nietykalności cielesnej i jaka kara za nie grozi? Naruszenie nietykalności cielesnej to występek polegający […]