Czy nauka więcej niż jednego stylu Karate przynosi jakieś korzyści?

Są dwie opinie na ten temat. Zwolennicy stylu „otwartego” wierzą, że ktoś, kto nauczy się technik pochodzących z różnych stylów może zyskać lepszą sprawność w sztuce walki, pod warunkiem, że jeden ze stylów przyjmą jako podstawowy i że ćwiczeniu technik tego właśnie stylu poświęcą najwięcej uwagi i czasu. Postępując w ten sposób adept mógłby doskonalić […]