Dystanse w boksie

W boksie rozróżniamy dwa dystanse: dystans i półdystans. Różnią się one warunkami walki, zarówno sposobem ataku jak i obrony, więc znajomość obu z nich należy do podstawowych umiejętności boksera.DystansDystans jest technicznie łatwiejszy, dlatego też początkujący bokserzy zaczynają uczyć się działając właśnie w nim. Jest to odległość, z której po wykonaniu pojedynczego kroku bokser jest w […]