Czy kobieta może wygrać z mężczyzną?

FIZJOLOGICZNE I BIOMECHANICZNE RÓŻNICE W TRENINGU KOBIET I MĘŻCZYZN Ze względu na odmienność somatyczną i morfologiczną kobiety różnią się od mężczyzn zdolnością do wykonywania wysiłku fizycznego. Budowa anatomiczna, skład ciała, równowaga hormonalna oraz różnice w funkcjonowaniu układu krążenia i oddychania decydują o predyspozycjach kobiet do uprawiania określonych dyscyplin sportu oraz wpływają na możliwości poprawy parametrów […]