CO MUSI POSIADAĆ ZAWODNIK?

W swoich wymaganiach mieszane sztuki walki są dyscypliną niejednoznaczną. Różnorodny zakres dozwolonych technik pozwala poszczególnym zawodnikom na specjalizację w odrębnym wachlarzu umiejętności. Mimo to, tak wieloczynnikowy charakter tego sportu sprawia, że fighterzy wymagają szerokiego zakresu cech fizycznych, w tym między innymi optymalnie rozwiniętej siły, zdolności do generowania mocy oraz wydolności beztlenowej i tlenowej . Ze względu […]