Nokaut lub kumulacja ciosów 

Po takim uderzeniu lub w wyniku kumulacji kilku ciosów na głowę pojawiają się zaburzenie błędnika, wstrząs mózgu i zanik pamięci krótkotrwałej. Bardzo często zawodnicy po tego typu nokaucie nie pamiętają kilku chwil przed samym nokautem i potrzebują dłuższego czasu na powrót do pełnej świadomości. Cios na brodę jest najbardziej pożądanym sposobem na szybkie zakończenie walki przed czasem ze względu na całkowitą […]