Choroby mięśni

Twój organizm może być osłabiony wskutek trzech chorób mięśni. Mają one różne przyczyny. Pierwsza – rabdomioliza wywołana jest nadmiernym wysiłkiem fizycznym, druga – zespół Marfana – ma podłoże genetyczne, a trzecia – fibromialgia – ma nieznaną przyczynę. Choroby te atakują tkankę mięśniową u skądinąd zdrowych ludzi, a lekarze często nie potrafią rozpoznać, co to jest. […]