NAJLEPSZY PORTAL O SZTUKACH WALKI W POLSCE
Jeśli reklama to tylko w Media Grafics

NUNCZAKO

Nunczako to rodzaj broni obuchowej w formie dwóch pałek połączonych ze sobą za pomocą łańcucha lub linki (dziś nylonowej, dawniej wykonanej z włosów z końskiego ogona). Istnieje błędna teoria, iż broń powstała ze zwykłego cepa, którym młócono ryż, lecz żaden z wielkich mistrzów kobudō w Japonii (IOKA) jej nie potwierdza. Według najbardziej prawdopodobnej wersji, którą akceptuje International Okinawa Kobudo Association, nunczako pochodzi z mocowania trzymającego okinawskie konie (muge), albo zostało skopiowane z chińskiej broni, przywiezionej przez chińskich imigrantów, co z kolei potwierdzają tacy mistrzowie jak Miyagi i Ikeda. Pałki od nunczako mogą mieć kształt okrągły lub ośmiokątny, a mocowaniem może być linka lub łańcuch. Istnieją również pałki stożkowe (średnica przy zakończeniu jest większa niż przy mocowaniu). Inną podgrupę tych pałek stanowią pałki trapezowe – ich cechą charakterystyczną jest to, że średnica rośnie ku końcowi pałki. Dzięki temu zabiegowi trenuje się dużo przyjemniej. Nunczako składa się z dwóch pałek i mocowania. Standardowe wymiary nunczako wynoszą: długość pałki: ok. 30 cm (od 25 cm do 35 cm); długość mocowania: ok. 14 cm (od 12 cm do 16 cm); średnica pałki: ok. 28 mm (od 25 mm do 34 mm). Części nunczako można również podzielić na: linkę (himo) lub łańcuch (kusari); górny koniec (konto); dziurę (ana); powierzchnię górną (jokon-bu); powierzchnię środkową (chukon-bu); powierzchnię dolną (kikon-bu); dolny koniec (kontei). Pałki od nunczako mogą mieć kształt okrągły lub ośmiokątny, a mocowaniem może być linka lub łańcuch. Istnieją również pałki stożkowe (średnica przy zakończeniu jest większa niż przy mocowaniu). Inną podgrupę tych pałek stanowią pałki trapezowe – ich cechą charakterystyczną jest to, że średnica rośnie ku końcowi pałki. Dzięki temu zabiegowi trenuje się dużo przyjemniej. Generalnie możemy dokonać podziału pozostałych pałek na: każda pałka składana z osobna; obie pałki składane w jedną; obie pałki składane w jedną, tworzą one wtedy tonfę; pałki silikonowe; pałki treningowe.