MOBILNOŚĆ W MMA

Nie istnieją sprecyzowane zalecenia związane z konkretnymi zakresami ruchów w stawach dla sportowców sztuk walk. Pojawiają się pewne dane naukowe sugerujące, że zawodnicy o wyższym statusie zaawansowania cechują się lepszą mobilnością jednak brakuje idealnej baterii testów, która przekładałaby się na specyficzne warunki dyscypliny.
 
Wydaje się więc, że praca nad mobilnością u zawodników MMA powinna odnosić się do założeń techniczno-taktycznych konkretnego zawodnika. Musi on bowiem posiadać zakresy pozwalające na realizację założeń, takich jak konkretna dźwignia w parterze czy wysokie kopnięcie. Dodatkowo, duża mobilność w stawach to potencjalnie większa skuteczność w udaremnieniu próby techniki kończącej przez przeciwnika. Dlatego też, bardziej rozciągnięty zawodnik przejawia co najmniej kilka solidnych benefitów sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.