Kuzyn Caina Valasqueza zamieszany w strzelaninę karteli narkotykowych w mieście Aqua Prieta. Pedro Estefan kuzyn Caina został zatrzymany przez lokalną Meksykańską Policję w związku ze strzelaniną pod lokalnym klubem piłkarskim, gdzie starły się ze sobą dwie grupy zamaskowanych członków karteli narkotykowych. Na razie nic nie wiadomo o ofiarach oraz motywach napastników !