MMA to sport z podziałem na kategorie wagowe. Warunkuje to indywidualne podejście w kontekście kompozycji ciała w zależności od poszczególnej kategorii wagowej. Parametry strukturalne danego zawodnika i tym samym docelowa kategoria wagowa może być ograniczeniem w kontekście rozbudowy masy mięśniowej. Jest to oczekiwana adaptacja poprzedzająca zwykle okres budowy siły maksymalnej, jednak jeżeli istnieje potencjalny wpływ nadmiernej masy mięśniowej na nieuzyskanie docelowej masy ciała związanej z kategorią, należy ograniczyć treningowy proces rozwoju tkanki mięśniowej. Kompozycja ciała to również kwestia tkanki tłuszczowej. W badaniach wykazuje się, że statystycznie zawodnicy mieszanych sztuk walk posiadają średnio 12% tkanki tłuszczowej, jednak poziomy te wahają się od 4% do 15%. Biorąc pod uwagę charakterystykę dyscypliny, należy mieć na uwadze że tkanka tłuszczowa jako komponent będący dodatkowym bagażem będzie przyczyniał się do większego kosztu energetycznego poszczególnych wysiłków. Osoby z wyższą zawartością tkanki tłuszczowej będzie cechować większa ilość pracy metabolicznej w danym wysiłku niż osoby o podobnych parametrach strukturalnych jednak z mniejszą ilością tłuszczu. Wydaje się więc, że zawodnik MMA powinien dążyć do możliwie najniższego poziomu tkanki tłuszczowej, który nie będzie jednocześnie wpływał na zaburzenie procesów regeneracyjnych i zdolności wysiłkowych.