NAJLEPSZY PORTAL O SZTUKACH WALKI W POLSCE

Jeet Kune Do

Jeet Kun Do- to sztuka walki stworzona przez Bruce’a Lee. Jeet oznacza przechwycenie, Kune to pięść a Do to droga, co tłumacząc na język polski oznacza „Drogę przechwytującej pięści.” Sam Bruce Lee nazwał to, co ćwiczył mianem Jeet Kune Do dopiero w 1967. Przed nadaniem tej nazwy sztukę walki, którą ćwiczył nazywał Jun Fan Gung Fu. Jeet Kune Do jest efektem wieloletniej pracy i wynikiem jego studiów na temat kinetyki, zasad dynamiki, mechaniki ludzkiego ciała, w efekcie czego jest to unikalna sztuka walki ze swoją własną strukturą i technikami stworzonymi przez Bruce’a Lee.

Bruce Lee odrzucił tradycyjne sztuki walki i będąc zainspirowany „zachodnimi sztukami walki” skierował się w stronę nauki kinetyki i praw fizyki w efekcie czego zdefiniował Jeet Kune Do jako „Naukową walkę uliczną”, jako że każda technika była wynikiem szczegółowej naukowej analizy, która miała działać w sytuacji prawdziwej walki. Bruce badał szczegółowe, sprecyzowane aspekty, jako że miał wizję swojej sztuki walki, wiedział czego chce i jak ma wyglądać jego Jeet Kune Do. Pomimo faktu, że Bruce był mocno inspirowany przez boks starej ery, zwany „słodką nauką”, oraz szermierką, to Jeet Kune Do nie jest ani boksem ani szermierką, nie jest sportem, a naukowym podejściem do sztuki walki i charakteryzuje je prostota, bezpośredniość i nieklasyczność.

Jeet znaczy przechwycić lub zatrzymać.
Kune to pięść.
Do – droga.

Prostota oznacza codzienne doskonalenie podstawowych narzędzi walki. Polega bardziej na codziennym uszczuplaniu nieistotnych nawyków, niż na powiększaniu arsenału technik.

Bezpośredniość oznacza obieranie najbardziej efektywnego sposobu wykonania zadania. Przejście z punktu A do punktu B bez zbędnych przyruchów, po najbardziej efektywnej drodze.

Nieklasyczność wyrażana jest poprzez łamany rytm i efektywność przeciwko reagującemu, oporującemu napastnikowi. Jeet Kune Do jest nieklasyczne w swojej taktyce, strategii i technikach, które oparte są na funkcjonalności, wydajności i skuteczności.
Funkcjonalność – przeciwko reagującemu, przeciwdziałającemu napastnikowi,
Wydajność – brak zbędnych ruchów/przyruchów,
Skuteczność – ruch z użyciem całego ciała z równocześnie zachowaną strukturą (balansem).

Jeet Kune Do jest sztuką walki wyrażaną przez ludzkie ciało. Oznacza naukę bycia efektywnym w długim, średnim i krótkim dystansie, w walce w stójce czy w walce na ziemi, używając każdego narzędzia walki. Liczy się „wykonanie zadania”, cel, efekt końcowy. Nie jest to kwestia uczenia się różnych stylów walki, ale jak najskuteczniejszego używania narzędzi walki: kopnięć, uderzeń, usidlania (trapping) czy chwytów (grapplingu,) wykorzystując do tego najefektywniej ludzkie ciało.

Kopnięcie jest tylko kopnięciem a uderzenie – uderzeniem, ale uczmy się jak używać ich w maksymalnym stopniu bez przyporządkowywania ich do jakiegokolwiek stylu. Nauka wykorzystania ludzkiego ciała do maksimum jest nadrzędna w stosunku do jakiegokolwiek stylu.

Trzy etapy nauki w Jeet Kune Do:

Etap prymitywny (Primitive Stage): w tym etapie adept nie ma żadnej wiedzy w sztuce walki i reaguje instynktownie. Jest jeszcze „nienaukowy” w swoim podejściu (do walki) i wykorzystuje instynkt przetrwania.

Etap mechaniczny (Mechanical Stage): w tym etapie adept uczy się jak stać, zbijać, kopać, uderzać itd, ale traci swój naturalny instynkt na rzecz nabytej wiedzy. Jego reakcje wymagają myślenia i odtwarzania z pamięci (wyuczonych technik) co spowoduje, że staje się „naukowy” w swoim podejściu (do walki) stając się „mechanicznym człowiekiem”.

Etap spontaniczny (Spontaneous Stage): Poprzez lata treningu i poprawnego redefiniowania wszystkich swoich narzędzi walki, adept jest w stanie połączyć dwa wcześniejsze etapy w jeden. Pozwala mu to na powrót do reagowania instynktownego z etapu pierwszego za pomocą nabytej wiedzy z etapu drugiego. Jego podejście (do walki) staje się nienaukowo naukowe. Jego ruchy są spontaniczne pozbawione procesu myślowego. Można to osiagnąć tylko wtedy gdy sztuka walki pozostanie prosta.