TB-500 to peptyd będący niewielkim fragmentem tymozyny beta-4. Zbudowany jest z 43 aminokwasów białka produkowanego w grasicy. Substancję tę możemy spotkać w tkankach ludzkiego ciała. Określana jest jako jeden z ?czynników naprawczych?, gdyż wspomaga gojenie ran i uszkodzeń tkanek miękkich. Skuteczność działania TB-500 można zauważyć przy leczeniu uszkodzeń ścięgien, więzadeł, skóry, mięśni, serca, a nawet oczu. Omawiany peptyd ma duże właściwości przeciwzapalne, wspomaga przyspieszenie porostu włosów oraz czasem stosuje się go w celu zwiększenia odporności. 

 Najbardziej zauważalnym efektem działania tego peptydu jest umiejętność zwiększenia ekspresji białek budujących komórki. Za przykład może nam tu posłużyć up-regulacja aktynu, która jest ważnym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych i kluczowym białkiem dla organizmu. Jest ono określane jako białko kurczliwe mięśni, ale wśród innych działań można wymienić migrację komórek, chemotaksję, fagocytozę oraz cytokinezę. Aktyna jest substancją występującą w dwóch formach G ? monomerycznej oraz F ? spolimeryzowanej. Warto jednak dodać, że substancja łatwo przechodzi między tymi formami. Podczas badań udowodniono, że tymozyna beta-4 potrafi wiązać aktynę G, nie pozwalając jej na przekształcenie się w postać F. Zdaniem badaczy, ta zdolność jest czynnikiem przyspieszającym procesy naprawcze w organizmie oraz ma pozytywny wpływ na wzrost komórek, przyczyniając się do wspierania ich migracji oraz proliferację. Nie są to jedyne prozdrowotne właściwości TB-500. Tymozyna i podobne białka posiadają cechy białek wielofunkcyjnych (takie, które na drodze ewolucji otrzymały dodatkową funkcję) .  Przeprowadzone badania, przy użyciu hodowli komórkowych oraz eksperymenty na zwierzętach udowodniły, że suplementacja tymozyny beta-4 ma pozytywny wpływ na dojrzewanie komórek macierzystych, angiogenezę (tworzenie naczyń krwionośnych) oraz powiększa przeżywalność komórek różnego typu. Ogranicza też produkcję cytokin prozapalnych. Tymozyna beta-4 wspomaga procesy gojenia ran. Testy przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że wprowadzenie suplementacji peptydu TB-500 zwiększa migrację keratynocytów oraz poprawia odkładanie kolagenu w miejscu zranienia. Procesy przyspieszają gojenie ran. Dodatkowo wykazano, że tymozyna beta-4 wzbudza aktywność enzymu DNTT w populacji tymocytów. Są to ludzie komórki odpornościowe powstające w grasicy. Są one dojrzewającymi limfocytami T. Zatem TB-500 pośrednio wpływa na tworzenie dojrzałych limfocytów T. Peptydy TB-500 posiadają duże właściwości regeneracyjne. Ważne jest to, że substancja ma działanie ogólnoustrojowe, czyli ma wpływ na gojenie ran w całym organizmie niezależnie, gdzie zostanie peptyd podany. W szczególności wykazano pozytywny jego wpływ na tkankę łączną.