Działania sędziego gyoji są następujące:
Gdy zawodnicy wchodzą na dohyo i wykonują chirochozu (rytuał oczyszczania rąk), sędzia gyoji powinien ustawić się
(pozycja podstawowa) na mukojomen – tył koła naprzeciwko tokudawara (specjalna belka), które znajduje się za
prawdziwym kołem.
Gdy zawodnicy ruszają do środka koła, sędzia gyoji powinien w tym momencie zrobić dwa kroki do przodu.
Gdy zawodnicy zniżają się do pozycji sonkyo (kucnej) sędzia gyoji musi potwierdzić, że zsynchronizowali oni swoje
oddechy i wydać komendę „Kamaete” (zająć pozycje!) oraz musi cofnąć się o jeden i pół kroku a następnie stanąć w
rozkroku. W tym momencie wymawia „Te o tsuite. Matta nashi” (Ręce w dół. Czas oczekiwania się skończył) oraz
powoli uginając kolana, z rękoma lekko wyprostowanymi, palce zwrócone do wewnątrz, inicjuje „tachi-ai” i zaczyna
walkę komendą „Hakkeyoi!”.
Jeśli nie będzie jednoczesnego startu, powyższa procedura musi zostać jeszcze raz powtórzona.
Jeśli jeden z zawodników położy obie ręce na ziemi szybciej niż jego przeciwnik, sędzia gyoji wydaje komendę „Mada
yo, Mada yo” (jeszcze raz, jeszcze raz) aby być pewnym, że zawodnik nie popełni falstartu. Następnie sędzia gyoji
nakazuje drugiemu zawodnikowi aby położył ręce na ziemi wołając „Te o tsuite, te o tsuite” i po upewnieniu się, że
obaj zawodnicy trzymają ręce na ziemi, rozpoczyna on walkę komendą „Hakkeyoi”!
Gdy walka rozpoczęła się sędzia gyoji powinien ponaglać obu zawodników komendami „Nokotta” lub „Hakkeyoi”.
Komenda „Nokotta” jest używana, gdy zawodnicy są w ruchu, natomiast komenda „Hakkeyoi” jest używana, gdy
zawodnicy stoją w miejscu.
W momencie zwycięskiej akcji sędzia gyoji musi zawołać „Shobu atta” (Zdecydowane) i wskazać zwycięzcę
wskazując ręką wschodnią lub zachodnia stronę dohyo.
Przed oficjalnym ogłoszeniem zwycięzcy (kachi-nanori) sędzia gyoji powraca do pozycji podstawowej. Gdy sędzia
gyoji zobaczy, że zarówno zwycięzca jak i przegrany kłaniają się sobie, powinien on wydać komendę „Higashi no
kachi” (zwycięstwo wschodniej strony) lub „Nishi no kachi” (zwycięstwo zachodniej strony) cały czas wskazując ręką
na zwycięzcę stojącego w pozycji sonkyo. Jeżeli miała miejsce narada sędziowska, „Kachi-nanori” może być podane
dopiero gdy wszyscy sędziowie powrócą na swoje miejsca.
Podczas walki sędzia gyoji musi zwrócić uwagę aby:
– nie nadepnąć na shobu-dawara – bele zrobione ze słomy, które tworzą koło lub na janome – koło z piasku
znajdujące się poza belami,
– nie odwrócić się tyłem do shomen (przód dohyo),
– nie wejść w drogę zawodnikom wykonując szybkie i precyzyjne ruchy, zająć prawidłową pozycję
umożliwiającą dokładną obserwację walki.
Gdy pas mawashi poluźni się w czasie walki, sędzia gyoji powinien krzyknąć „Matta” (czekać) i wstrzymać
tymczasowo walkę. Obaj zawodnicy muszą „zastygnąć” (pozostać) na swoich pozycjach (kumite) aż do ponownego
rozpoczęcia walki.
Sędzia gyoji może nakazać tymczasowe zatrzymanie walki w przypadku, gdy zawodnicy ruszają się zbyt wolno.
Po zawiązaniu pasa mawashi i po potwierdzeniu sędziów, że żaden z zawodników nie zmienił swojej pozycji, sędzia
gyoji powinien położyć ręce na plecach obu zawodników i wydać komendę „Hikimasu-yo! Hikimasu-yo!”
(przygotować się, przygotować się), następnie powinien wznowić walkę poprzez lekkie klepnięcie pleców obu
zawodników i krzyknąć „Hakkeyoi!”.
Jeśli walka trwa 3 minuty bez rozstrzygnięcia, to należy ją przerwać i natychmiast zarządzić nowy pojedynek.
Sędzia główny po otrzymaniu powyższej informacji od sędziego czasowego powinien polecić sędziemu gyoji aby
zatrzymał walkę.
Gdy sędzia główny lub jeden czy więcej sędziów pomocniczych jest przekonanych, że walka została rozstrzygnięta
mimo, że sędzia gyoji nie podjął decyzji i pozwolił kontynuować walkę, można podjąć następujące kroki:
– jeśli zawodnik wyszedł poza koło (fumikoshi) i pozostawił widoczny ślad na ziemi, sędzia musi podnieść prawą
rękę aby zaprotestować. Jeśli tak się stanie, sędzia główny musi zasygnalizować sędziemu gyoji aby zatrzymał walkę i
rozpatrzyć zgłoszony protest.
– jeśli nie ma widocznego śladu na janome (ring zrobiony z piasku poza kołem z obrzeżami zrobionymi ze słomy)
walka powinna toczyć się do końca a dopiero po jej zakończeniu można wnieść protest i go rozpatrzyć.