Zwiększenie siły mięśniowej będzie warunkować zdolność do rozwoju mocy za sprawą działania w głównej mierze na parametry nerwowo-mięśniowe. Trening w oparciu o złożone, wielostawowe ruchy w podstawowych wzorcach, uwzględniających wysoki procent ciężaru maksymalnego będzie zwiększać prędkość i częstotliwość stymulacji nerwowej, sprzyjać synchronizacji jednostek motorycznych w obrębie danych grup mięśniowych i pomiędzy nimi oraz warunkować pozytywne zmiany w obrębie narządów ścięgnistych. Co więcej, już sam trening siły mięśniowej wpływa dodatnio na kluczową zdolność, warunkującą wydajność fizyczną w sporcie (nie tylko sportach walki) ? siłę eksplozywną. Jest to rodzaj siły, której miarą będzie RFD (rate of force development), czyli ilość siły generowanej w danej jednostce czasu. Specyfika sportów walki wymaga podejmowania nagłych i szybkich decyzji, wyprzedzających działania przeciwnika. Szybkość z jaką zadawane są ciosy wynosi średnio 50-200 ms, stąd ilość wygenerowanej w tym czasie siły będzie determinować efektywność uderzenia, tym samym potencjalny nokaut. Zdolność do generowania dużej ilości siły w krótkim czasie w większym stopniu będzie determinowana treningiem mocy, jednak jak już zostało wspomniane -baza siłowa będzie w tym celu wymagana. Co ciekawe, widuje się dość duże różnice pomiędzy indywidualnymi jednostkami, a część osób w większym stopniu kształtuje rate of force development w treningu ukierunkowanym na siłę mięśniową, aniżeli na moc . Dodatkowo, gdy trening ukierunkowany na generowanie mocy, zostanie poprzedzony treningiem siły, uzyskamy największe możliwe korzyści związane z przesunięciem całej krzywej siły do prędkości (force/velocity) w prawo, a to będzie świadczyć o poprawie mocy w zakresie zarówno niskich jak i dużych ciężarów (niski ciężar ? zadawanie ciosów, wysoki ciężar ? praca w klinczu, bądź parterze).Gdy zostanie zbudowany fundament w postaci odpowiedniej siły mięśniowej (mówi się, że jest to średnio 1,5-2x masa ciała w przysiadzie ze sztangą oraz 1-1.5x masa ciała w wyciskaniu leżąć) można zacząć kształtować moc mięśniową. Początkowo powinno odbywać się to w oparciu o ruchu złożone, a wraz z każdym kolejnym etapem okresu przygotowawczego coraz większy nacisk powinien być położony na specyficzne ruchy balistyczne i elementy plyometryczne. Warto pamiętać, że jest to swego rodzaju duże uproszczenie bez większego kontekstu. Sam proces może w dużym stopniu różnić się w zależności od danego przypadku, z jakim przyjdzie mierzyć się nam pod kątem trenerskim.