Ze względu na fakt, iż karate wywodzi się z Japonii, większość norm opiera się właśnie na japońskich tradycjach. Europejczykom często trudno dostosować się do tych ostrych, złożonych zasad, dlatego japońscy instruktorzy nauczający w Europie zmuszeni są przystosować etykietę do swoich uczniów. Określa ona przysięgę, zasady oraz ceremoniał treningów karate. Przysięga DOJO stanowi bardzo ważny element dla każdego karateki. Przysięga DOJO napisana została w wielu wersjach językowych, które różnią się nieco między sobą.
– Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha.
– Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
– Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
– Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
– Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
– Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
– Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

Niektóre wersje językowe Przysięgi Dojo nieco różnią się od siebie, czasem w tłumaczeniu, czasem w formie. Przykładowo w polskim IKO1 dodaje się jeszcze jeden punkt, nieistniejący w wersji japońskiej: Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza dojo.