Kopnięcie okrężne to kopnięcie polegające na trafieniu przeciwnika za pomocą podbicia stopy, śródstopia lub piszczeli. Wykorzystywana w sportach walki oraz sztukach walki takich jak taekwondo, kick-boxing, boks tajski, tangsudo, karate oraz innych, w których do uderzeń wykorzystywane są nogi. W taekwondo i kick-boxingu jest to technika podstawowa. Ponadto w kick-boxingu jest to najczęściej zadawane kopnięcie w walce. Można je wykonać za pomocą nogi wykrocznej (kopnięcie szybsze, ale o mniejszej sile) lub zakrocznej (silniejsze, ale łatwiejsze do zauważenia przez osobę broniącą się).

Kopnięcie okrężne może być wykonywane na trzy wysokości: głowę i okolice barków ( high kick),okolice żeber i pasa (middle kick),zewnętrzną i wewnętrzną część uda, rzadziej na łydkę (low kick).Technika ta może być wykonywana kilkakrotnie bez stawiania nogi na podłożu. Ważnym elementem w kopnięciu okrężnym jest skręt na stopie podporowej, gdyż w końcowej fazie biodra powinny być ustawione bokiem lub skosem do przeciwnika. Ponadto skręt pozwala uzyskać dużą siłę i dynamikę kopnięcia. Kopnięcia okrężne w karate różnią się od tych wykonywanych w kick-boxingu i taekwondo.